Access Lift Equipment : โต๊ะปรับระดับ

โต๊ะยกสูง Lift Table

แผ่นรับน้ำหนักเป็นแผ่นเรียบ ประยุกต์ใช้ง่ายได้หลากหลาย สำหรับโต๊ะขนาดเล็ก จะเป็นตัวช่วยยกขึ้น-ลง ไม่ให้ต้องก้มตัวลงไปยก หรือนำของจากบนโต๊ะเพื่อย้ายตำแหน่งหรือจุดทำงาน ส่วนโต๊ะขนาดใหญ่ก็จะใช้ปรับระดับเพื่อขนย้ายของจากที่สูงไปที่ต่ำ เป็นต้น

Visitors: 157,460