รถกระเช้าไฟฟ้า Mobile Aluminium Work Platform
เป็นรถที่ประยุกต์และพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานในที่สูง ซึ่งพัฒนามาจากกลุ่มรถยก เช่น รถกระเช้า
Visitors: 161,258